ASMILD KLOSTER - KOLLEGIEBOLIGER

 
INFO   /   TILBAGE
 

SKALA Arkitekter realiserer helhedsplanen for Asmildkloster Landbrugsskole. 


 
 Projektet omfatter ungdomsbolige, undervisningslokaler, auditorium, multihal, fitness, 

kantine, omklædning, samt om- / tilbygning hvor nybygningen nænsomt tilkobles til det 

eksisterende bevaringsværdige Asmild Kloster.


 De nye rammer på Asmildkloster Landbrugsskole giver rummelighed og åbenhed - ikke 

alene pladsmæssigt, men også holdnings- og metodemæssigt. Fokus er rettet mod 

funktionerne inden for de fysiske rammer. Tankegangen bag de fleksible lokaliteter er, 

at skabe en varieret arkitektur, der gør det muligt at veksle mellem forskellige pædagogiske 

metoder og undervisningsformer. Der er gjort op med konventionel klasseundervisning og 

skabt miljøer, der fordrer læring i mindre studiegrupper.


 
 SKALA formgiver så de fysiske rammer kan inspirere og underbygge, såvel læring som 

danne rammerne om en tidssvarende og moderne uddannelsesinstitution med et aktivt, trygt 

og hjemligt miljø.   

/media/74476/model_billede.jpg /media/74476/model_billede.jpg