Den nyeste viden for Autismeområdet sat i spil!

 
Den nyeste viden for Autismeområdet sat i spil!

Der har fra start været høje ambitioner for udbygningen af det eksisterende bosted Bækketoften.

 

Planlægningen samt udviklingen er udført i tæt samarbejde med både personale, brugere og pårørende.

 

Dedikationen fra alle involverede har været en drivkraft fra første studietur til omsætning af de overordnede visioner til det endelige projekt.

 

Der er desuden opnået støtte fra AP Møller Støttefond i forbindelse med etablering af specialdesignede udearealer, der består af elementer og meningsfulde aktiviteter, som skal understøtte den fysiske udfoldelse blandt beboerne.


Aktivitetsarealer kommer blandt andet til at bestå af særlige aktivitetslommer, rytmisk sti, boldbane, frugtlund, bevægelsesstriber og aktivitetsbaner til cykling og mooncar.

 

Udendørsarealerne bliver genkendelige og trygge men rummer samtidig stor mulighed for variation og forandring i form af motoriske og intellektuelle udfordringer.

Områdechef Lars Aarup Jensen knytter følgende ord til projektet:

"Bækketoftens målgruppe - borgere med autisme og udviklingshæmning - kalder på nogle helt særlige, fysiske rammer. Så vores ambition har været at skabe et miljø både inde og ude, der netop er med til at understøtte disse borgeres trivsel. Nogle rammer hvori borgerne kan udvikle sig og leve meningsfulde liv med forøget livskvalitet".

 

Vi er stolte af at have været med til at skabe netop disse rammer, hvor nyeste viden, dedikation og tværfaglighed har været den bærende kraft.

 

Vi ønsker med disse ord tillykke til Bækketoftens beboere, ansatte og pårørende.

/media/113620/mur_alu02_psd_copy.jpg