Første spadestik - 30 nye familieboliger i Hedensted.

 
Første spadestik - 30 nye familieboliger i Hedensted.

Projektområdet er placeret i Hedensted ved Dalbyvej, mellem eksisterende boligområder og åbent land.

 

Det er projektets bærende ide at skabe et boligområde, hvor rummet mellem bygningerne, miljøhensyn og respekt for områdets iboende kvaliteter danner rammerne for attraktive udearealer, med både offentlige og private arealer, indeholdende legepladser og grønne rekreative områder.

 

Bebyggelsen er delt i to. Med andelsboliger i nord og parceller i syd.  Boligerne er placeret rundt langs to sluttede ovale veje forbundet af en fordelingsvej til kørende, og cykelvej og stiforløb til gående og cyklende.

 

De to boligtypologier i bebyggelsen giver stor spændvidde og diversitet i beboersammensætningen. Alle boliger er minimalistisk disponeret og appellerer til en bred beboergrupper. Fra singler eller unge kærestepar, den helt unge familie, der skal etablere sig for første gang, samt for familier med børn, der ser muligheder i at etablere i et unikt fælles miljø tæt på natur, børnepasning samt Hedensted by.

 

Vi glæder os til at se byggeriet skyde frem og vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til entreprenør Torntoft og Mortensen, Rønslev Rådgivende ingeniører samt landinspektør Land & Plan A/S for det gode samarbejde.

/media/76760/dalbyvej.jpg /media/76760/dalbyvej.jpg