Mødes vi i NEW YORK?

 

Download PDF med materiale her

Oplev New York i september med besøg på iZONE skoler. Deltag i debat og workshop, hvor fokus vil være: innovativ tilgang til skolen som lærende organisation og netværk.


SKALA Arkitekter arrangerer i samarbejde med innothink studietur i New York fra den 21. til den 24. september.


Baggrunden for denne studietur er at New York City har skabt en række skoler der gør det umulige:
På ingen plads og med ingen penge lykkes det at skabe inklusion og børn klar til ungdomsuddannelserne efter endt skolegang. Der er gjort op med det massive frafald og i stedet skabt lokale netværk, der tager udgangspunkt i den enkelte elev, og deres differentierede behov.


Her ydes der ekstra støtte eller gives nye udfordrende muligheder, der er skræddersyet til den enkelte elevs behov, evner og interesser.
Her gives mulighed for at tage online kurser, der flugter med deres interesser og imødekommer deres behov for vejledning og støtte.


Her planlægger eleverne deres individuelle faglige mål, og lærerne fungerer som coaches og mentorer til at hjælpe dem med at vurdere, udvikle og nå deres mål.
De har med hjælp fra forvaltninger, lokalsamfund og politikere skabt et innovativt skolesystem i en af verden mest belastede bydele.


Studieturen indbefatter besøg på to skoler, møde med forvaltningen/borgmesteren samt besøg på et socialcenter. Dertil en workshop og debat med lokale skoleledere samt politiske beslutningstagere.

/media/6433/raedershus_kontor.jpg