Prækvalifikation - Bygherrerådgivning for Hillerød Kommune

 

Projektet omhandler opførelse af nyt sundhedscenter ved FrederiksborgCentret som erstatning for det eksisterende. Det nye sundhedscenter skal bl.a. indeholde rehabilitering, genoptræning, sygeplejeklinik og hjemmeplejen.

Bygherrerådgivning omfatter alle ydelser i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram og udbud af totalrådgivning med prækvalifikation efter EU´s udbudsdirektiv. 

Fokus vil være at:

• Sikre optimale rammer for det fremtidige sundhedscenter
• Sikre en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet
• Udarbejde en organisationsplan samt procedurer for kommunikation og samarbejde mellem byggeprojektets parter, herunder bruger og interessenter
• Udarbejde totaløkonomiske betragtninger
• Vurdering af de tekniske- og landskabelige undersøgelser og vurderinger
• Det digitale projektforløb
• Gennemføre totalrådgiverudbud 

/media/6433/raedershus_kontor.jpg