Prækvalifikation - Midtbyens Børnehus, Kolding

 

Midtbyens børnehus tænkes opført i 2 etager med særlig fokus på følgende:

Børnehuset skal afspejle en rolig og behagelig atmosfære:

- hvor der er plads til både små og store armbevægelser.
- hvor der er plads til at dyrke fællesskaber og plads til fordybelse og eftertænksomhed.
- hvor der er god sammenhængskraft mellem etagerne og ude/inde.
- hvor uderummet er lige så attraktivt som inde og omvendt.
- med fleksible grupperum, så der er sammenlægnings- og opdelingsmuligheder til at samle eller afgrænse flere eller færre børns leg/samvær alt efter gruppeopdeling, aktivitet eller tid på dagen.

/media/6433/raedershus_kontor.jpg