PRÆKVALIFIKATION- Sdr. Omme Skole, Billund Kommune

 

SKALA Arkitekter er netop blevet prækvalificeret i forbindelse med til- og Ombygning af Sdr. Omme Skole i Billund Kommune.

Projektet for Sdr. Omme Skole omfatter nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af nye der skal sikre nutidige og fremtidige læringsmetoder og læringsrum.

Dertil kommer ønsket om en ensartet skole med gode adgangsforhold.

Der er endnu ikke taget stilling til projektets endelige omfang, men lokalplanforslaget sikrer muligheden for såvel projektets gennemførelse og eventuelle senere udvidelser.
Samlet set forventes skolens bruttoetageareal reduceret ved en optimeret brug af renoverede og nye arealer.

/media/6433/raedershus_kontor.jpg