Mød Michelle

MED FINGEREN PÅ PULSEN

- Det var et perfekt match mellem mig og SKALA. Både i forhold til mine egne værdier og i forhold til at bringe min teoretiske viden fra studiet om bæredygtighed i spil herude i "virkeligheden". Hos SKALA Arkitekter har jeg kunnet afprøve mine færdigheder i praksis, og jeg har fået masser af erfaring med erhvervslivet.

Sådan siger Michelle Justesen efter at have været i praktik i SKALA Arkitekter som del af sit studie på arkitektskolen i Århus.

- Jeg søgte en praktikplads hos SKALA, fordi jeg gerne ville udvikle mine kompetencer på en tegnestue, hvor jeg kunne indgå i et arkitektteam og være del af en virksomhed, som konstant har fingeren på pulsen. Jeg har i høj grad været en del af teamet som holdspiller og været med til at løfte ansvaret i hverdagen, siger Michelle, som har haft fingrene nede i mange forskelligartede arkitektopgaver:

- Jeg har fx tegnet på et konkurrenceforslag på en daginstitution, jeg har været inde over Kampsportscenter Forum, som lige nu bliver opført i Horsens og så har jeg siddet på en række mindre opgaver som fx nogle almene boliger, fortæller hun.

I de processer har Michelle fået en bredere forståelse af alle facetterne af sit fag, for der er mange elementer, der skal tænkes ind i et projekt. Det kan for eksempel være økonomi, kundens ønsker og de andre parter og fag der indgår i en proces, og det lærer man ikke så meget om på arkitektskolen. Alt i alt har det været lærerigt at være del af et tegnestuemiljø og en arbejdsplads på lige fod med de andre kolleger, siger Michelle:

-Jeg er blevet behandlet som en fastansat lige som de andre, og jeg er blevet taget seriøst fra dag ét. Og så har jeg fået lov til at få en masse ansvarsområder og opnået utrolig meget brugbar erfaring fra erhvervslivet. Det er af stor værdi for mig at være del af SKALA, for her finder jeg de bedste personlige og faglige udviklingsmuligheder inden for min faglighed og arkitektur.

Michelle har været arkitektpraktikant hos SKALA Arkitekter i perioden september 2018 – februar 2019, hun er nu studentermedhjælper på SKALAs tegnestue i Horsens og bliver færdig på sit studie i 2020.