33 masterplaner præsenteret for Nordfyns Kommune

33 masterplaner præsenteret for Nordfyns Kommune

18.11.2019

7 folkeskoler, 7 afdelingsskoler, 17 børnehuse og et par klubtilbud. Det lyder næsten som noget fra et eventyr, men der er hverken fabeldyr eller magiske 7-taller med i vores masterplan for Nordfyns Kommunes institutioner. Vi har netop præsenteret den samlede masterplan og vores anbefalinger til forbedringstiltag for Børn- og Ungeudvalget.

Siden maj måned har vi i SKALA Arkitekter arbejdet på en samlet masterplan for Nordfyn Kommunens 33 institutioner. De omhandler samtlige børnehuse og skoler i kommunen, for flere af dem står for at skulle renoveres eller moderniseres. Vi har netop præsenteret vores arbejde for Børn- & Ungeudvalget, som herefter skal tage stilling til vores anbefalinger om forbedringstiltag.

Vores arbejde med masterplanen kommer til at danne grundlag for de kommende års renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, samt forbedringer inden for det pædagogiske område i kommunen.

Indgående specialviden
Gennem samtaler og workshops på de enkelte institutioner har SKALA gennem det seneste halve år fået indgående kendskab til en stor del af kommunens bygningsmasse:

- I processen har vi observeret, oplevet og analyseret livet, hverdagen og behovene på de enkelte institutioner. Derigennem har vi nu omfattende specialviden, der er blevet omsat til en række konkrete forbedringstiltag. Med masterplanen har vi udviklet et vigtigt redskab i prioriteringen af de kommende nybygnings-, om- og tilbygningsprojekter i Nordfyns Kommune, siger Kasper Mølby Larsen som har været sagsarkitekt på den spændende opgave. Han tilføjer:

- Det har været inspirerende at opleve børnelivet i de mange forskellige institutioner, som alle har fantastiske egenskaber. Det er de kvaliteter, vi har arbejdet på at forbedre for både børn og personale i vores anbefalinger.

Individuelle masterplaner
Med masterplanerne har SKALA Arkitekter foretaget en helhedsvurdering af det enkelte børnehus og hver enkel skole ud fra deres dimensionerende børne-/elevtal, fagudbud, funktioner og pædagogiske rammer.

Der er således udarbejdet individuelle masterplaner for samtlige børnehuse og skoler, som er grupperet i de seks skoledistrikter i kommunen. Herudover er der i kommunen en specialskole og to klubtilbud som ligeledes indgår i moderniseringsplanen.

Læs mere her

fire