Brahes Bakke - SKALA vinder konkurrence om nyt boligområde

Brahes Bakke - SKALA vinder konkurrence om nyt boligområde

21.06.2018

SKALA Arkitekter har i samarbejde med Mutopia skabt et arkitektonisk greb, der med afsæt i de naturskønne omgivelser kobler stedets iboende kvaliteter med fremtidens krav til attraktive boformer.


Det har været et ønske at kunne trække det fantastiske bakkelandskab ind i bebyggelsen, ligesom det har været en vigtig del af det arkitektoniske hovedgreb at foretage en så minimal berøring af landskabet som overhovedet muligt.

Dernæst er den landskabelige løsning styrket via boligerne indbyrdes placering, der omkranser et åbent gårdmiljø, der med beplantning og bløde, grønne belægninger aktiverer mellemrummene mellem husene og skaber gode rammer for ophold i nærmiljøet. Desuden har " det frie kig" fra den enkelte bolig været et væsentligt fokuspunkt.

Boligerne består af enkeltstående punkthuse spredt ud over grunden, hvorved de kan anskues fra alle sider. Der findes således ingen bagside eller lukkede vinkler, hvor de 2-4 plans bygninger vender ryggen til.

Åbenhed bliver nøgleordet, hvor punkthusene i sin helhed forstærker landskabets åbne vidder, når de bryder terrænet. Boligernes indbyrdes placering skaber både natur kig samt afgrænsede opholdszoner, hvor det omkringliggende landskab gennemløber og understreger områdets særlige karakter.

Den samlede bebyggelse vil bestå af blandede ejerformer, boligtyper samt af varierende størrelser. Med det afsæt vil det nye boligområde matche kravet til attraktive og varierede boformer.

Projektet er udviklet i samarbejde med Kuben Management A/S, Pædagogernes Pension, PBU, Domea og Danhaus Bolig, DBB, SKALA Arkitekter, Mutopia samt Oluf Jørgensen.