Første spadestik på Vedbæk Park

Første spadestik på Vedbæk Park

12.10.2017

Boligerne kommer til at ligge i det nordøstlige område nord for Henriksholms Allé og bliver en del af et samlet nyt boligområde Vedbæk Park, hvor der også skal opføres ejerboliger. 

Der er stillet høje krav til kvalitet i byggeriet og en stærk miljøprofil og der er store forventninger til den nye bebyggelse som er placeret skønt med adgang til naturen, Øresund og gode transportmuligheder til København.