Fremtidens Tobaksby

Fremtidens Tobaksby

08.04.2015

Den gamle tobaksfabrik skal forvandles til en grøn bydel. Området er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv under forandring, samt boligbyggeri og strækker sig over 100.000 kvm.

De bevaringsværdige bygninger skal omdannes til 300 ejerlejligheder og studieboliger samt liberalt erhverv, mens den eksisterende bygning mod Ringvejen ombygges til detailforretninger, supermarked og parkeringshus. Dertil kommer 22.000 kvm kontor og domiciler, der bygges ovenpå den eksisterende bygning.

SKALAs forslag bygger på: Tid, Fleksibilitet & Etaper

Derfor tager forslaget højde for tid, et udbygningsprincip, der er fleksibelt på en måde, hvor området vil fungere som by, også før det er fuldt udbygget. For erhvervs- og detaildelen

gælder det, at konceptet meget vel kan bestå af et enkelt nybyggeri eller endog helt uden,

blot med det eksisterende lagerbyggeri mod ringvejen som rumdannende for Tobakspladsen.

Det samme gælder for boligområdet, hvor SKALA forslår at boligområdet udbygges med "Bygaden" som rygrad. Ved at koncentrere de første byggerier i boligområdet omkring "Bygaden" opnås på et tidligt tidspunkt bykarakter, identitet og tæthed, der skabes et miljø med liv og glæde.

Forslaget tager ligeledes højde for den sandsynlige mulighed for flere bygherre i både bolig og

Erhvervsområdet og har skabt et koncept, som kun vil nyde godt af flere bygherrer og den variation, dette ville kunne tilvejebringe.

Projektets første del er planlagt fuldt udført i løbet af 2016. I april 2015 starter salget af de første boliger, rækkehuse og ejerlejligheder - i den del af Tobaksbyen, der nu har fået navnet Tobakshaven.