FREMTIDENS UDSKOLINGSMILJØ I FREDERICIA

FREMTIDENS UDSKOLINGSMILJØ I FREDERICIA

09.05.2019

I SKALA Arkitekter har vi solid erfaring med skolebyggeri og skolerenoveringer, og derfor ved vi, at ikke to skoleprojekter er ens.

I Fredericia er vi lige nu i gang med at hjælpe kommunen med at skabe fremtidens udskoling. Det handler om at skabe trivsel for de unge mennesker i folkeskolens ældste klasser og skabe et attraktivt ungemiljø, der kombinerer læring med kultur og fritid.

Et konkret projekt på Kirstinebjergskolen skaber udgangspunkt for at vi kan udarbejde et enestående modelprogram for, hvordan man kan skabe høj kvalitet og trivsel på tværs af kommunens udskolinger. 

På skolen i Fredericia er vi startet ud med at inddrage en gruppe brugere af det færdige byggeri. Vi har derfor facilliteret en række workshops med elever og lærere, som sikrer, at vi som arkitekter får afgørende viden og input fra dem, der faktisk skal bruge skolen bagefter. Vores erfaring er at den viden er helt uundværlig, når vi sætter os til tegnebordet og når vi skal skabe et modelprogram eller et specifikt projekt.

Med gruppen fra Kirstinebjergskolen har vi også været på en inspirationstur rundt og besøge en håndfuld skoler, og vi har været igennem en række workshops, hvor vi har fået masser af gode input og viden om behovene lige netop her.

På billederne fra vores workshops kan man se, hvordan vi for eksempel tegner ideer og input, så alle kan se dem.

fire FREMTIDENS UDSKOLINGSMILJØ I FREDERICIA fire