172 boliger på vej i Odense

172 boliger på vej i Odense

26.02.2018

Odense Boligselskab står bag opførelsen af 88 almene familieboliger og Arbejdernes Boligforening Odense bag opførelsen af 84 almene ungdomsboliger. Boligerne fordeles på 5 etager og udgør et samlet etageareal på omkring hhv. 4200 og 5300 m2.

Gartnerbyen er et nyt boligkvarter i Odense, hvor GASA tidligere har haft til huse og der er her opstået en enestående mulighed for at skabe et nyt boligområde, der appellerer til en bred beboergruppe. De to interessante boligforeninger vil med samarbejdet og kombinationen af almene familie- og ungdomsboliger sikre en god variation i beboersammensætningen. 

Hele området bindes sammen af grønne områder med stisystemer og der er lagt vægt på fællesarealer med gode muligheder for ophold.

Vi glæder os til at arbejde videre med projektet i samarbejde med Skjøde, hvor SKALA er arkitektrådgiver på totalentreprisen.