SKALA Arkitekter vinder konkurrence om ny sognegård

SKALA Arkitekter vinder konkurrence om ny sognegård

02.11.2018

Kunst og kultur inviteres indenfor, når Glostrup Kirke får en ny sognegård i 2022. SKALA Arkitekter står bag vinderprojektet, hvor den nye bygning kombineres med den gamle Glostrup Kirke på elegant vis.

God plads til koncerter, foredrag, kunstudstillinger, koraktiviteter og babysalmesang: I 2022 får Glostrup en ny sognegård, hvor borgere kan blive inviteret indenfor til flere kulturelle og kirkelige aktiviteter, end man har mulighed for i dag. Det er nemlig Glostrup Menighedsråds ønske, at byens kulturliv også får gavn af de nye lokaler.

SKALA Arkitekter er netop blevet udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen om det spændende projekt i Glostrup, hvor den nye sognegård skal opføres som erstatning for den eksisterende, der er blevet for lille.

Den nye bygning skal opføres midt i byen ved siden af Glostrup Kirke, og ifølge dommerkomiteen har SKALA Arkitekter i vinderprojektet formået at skabe et arkitektonisk udtryk, der uden at overtrumfe kirkens arkitektur rummer en diskret elegance.

Kombination af gammelt og nyt

I vinderprojektet er der lagt vægt på at skabe en bygning i høj arkitektonisk kvalitet, som skaber en sammenhæng mellem kirken og de omkringliggende bygninger, mens den indbyder til forskellige aktiviteter gennem hele dagen.
Med SKALA Arkitekters løsning er der da også tale om en arkitektonisk helhedsløsning, som bliver beskrevet med ordene:

"Forslaget forløser på fineste måde det vigtige spændingsfelt mellem det åndelige og det verdslige, mellem det daglige og det festlige, mellem det højtidelige og det afslappede, der netop er den største udfordring i at skabe en sognegård.

Den nye sognegård løser på forbilledlig vis opgaven at skabe et slægtskab mellem det gamle og det nye, samtidigt med at det holder fast i sit eget formsprog og skaber kontrast til den gamle kirkes formsprog. Forslaget har flotte referencer til naboen kirken i både plan, materialitet og kirketårnets takkede gavlmotiv, men også til den klassiske munkegård der skaber samling i byggeriet og giver gangarealerne en oplevelse og en mulighed for pause og ro.

Samlet set er det et smukt og velproportioneret byggeri, der skaber en ny sammenhæng med kirken, en samlende ramme om de mange funktioner der finder sted i en sognegård".

I forlængelse af de rosende ord vil vi gerne sige tak til vores samarbejdspartnere: 

Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen, Klaus Nielsen, rådgivende ingeniør og Schul Landskabsarkitekter.

Samt dommerkomiteen, bestående af:

Fagdommere:

David Zahle, Arkitekt, Partner BIG
Rikke Hansen, Arkitekt MAA, Rikke Hansen arkitekter ApS

- og et enigt Menighedsråd bestående af:

Tommy Carlsen, Glostrup Sogns Menighedsråd, formand
Carl-Erik Denning, Glostrup Sogns Menighedsråd, næstformand
Esper Silkjær, Glostrup Sogns Menighedsråd, sognepræst
Jesper Søbjerg Larsen, Kirkegårdsleder Glostrup

Vi glæder os til den videre proces og samarbejde med Menighedsrådet.

Læs mere om projektet her