Indvielse af botilbud Kildegade

Indvielse af botilbud Kildegade

25.06.2015

Botilbuddet er oprettet som et led i en politisk aftale mellem Horsens Kommune og Region Midtjylland om et tættere samarbejde på autismeområdet. Ved den festlige åbning deltog borgmester Peter Sørensen og Regions- og regionsrådsformand Bent Hansen med rosende ord for et flot og indbydende profilbyggeri.

Bostedet Kildegade står for en helhedsorienterede indsats der bliver individuelt tilrettelagt ud fra den kommunale § 141 handleplan og borgerens forudsætninger, motivation og ressourcer, der systematisk bliver afdækket. Borgeren modtager individuelle støttesystemer og en individuel plan med konkrete mål og delmål, som er udarbejdet i samarbejde med borgeren.

Indsatsen tager udgangspunkt i Specialområdets fem udviklingsområder; bostøtte, job og uddannelse, personlig udvikling, fritid og sundhed og trivsel. Derudover er der særligt fokus på psykoedukation/selvforståelse, robusthed og medborgerskab.

SKALA er glad for endnu engang at kunne indgå som rådgiver og dermed sikre de bedst mulige rammer til specialområdet for autisme.