Lindehaven, Sønderborgs nye bæredygtig bydel – 126 attraktive boliger nænsomt indpasset i landskabet

Lindehaven, Sønderborgs nye bæredygtig bydel – 126 attraktive boliger nænsomt indpasset i landskabet

07.07.2020

Teamet bestående af totalentreprenør Bo Michelsen A/S, SKALA Arkitekter, A78 Arkitekter og rådgivende ingeniørfirma SlothMøller – en del af Oluf Jørgensen Group står bag det nye boligprojekt der er skabt med stor fokus på en arkitektonisk løsning, der i materialevalg og konstruktion udmønter sig i robuste boliger med lavt vedligehold, og gennemtænkte boligindretninger der kan tilpasses over tid. Første spadestik blev taget i sidste uge.

Et varieret boligudbud
Den nye bebyggelse består af 5 punkthuse med 92 lejligheder samt 34 rækkehuse – en totalentreprise til over 150 mio. kr.. Der er dermed skabt et varieret boligudbud, der tilsammen kan skabe en dynamisk beboersammensætning af både ejer og lejere.

Rækkehusenes boliger inddeles i to kategorier og størrelser, på henholdsvis 115 m2 og 120 m2 med egen carport og depot tæt på boligen. Boligerne har udeophold i form af et terrasseområde i forlængelse af køkkenalrummet. Terrasserne er udlagt så størstedelen ligger orienteret syd-vest.

Som alternativ til rækkehusene består bebyggelsen ligeledes af 5 punkthuse med 6 forskellige boligstørrelser på henholdsvis 68, 80, 92, 95, 98 og 115 m2 (penthouse-lejligheder). Boligerne er sammensat som et mix af de seks typer, og der er arbejdet med at skabe et varieret udtryk i punkthusene i en bearbejdning af deres højder placeringer af vinduesåbninger samt materialer. Øverst ligger penthouselejlighederne på 115m2 som foruden altaner, også har adgang til store tagterrasser med kig ud over området.

Facadens liv - detaljer i øjenhøjde
Farvesætningen på facaderne er holdt i varme jordfarver og spænder fra gullige toner over i mere brunlige teglsten.  Facadeudtrykket bearbejdes i et varieret udtryk både i forbandt, mønster og udtryk for derigennem at skabe en detaljering i den samlede bygningsvolumen samt i øjenhøjde når man bevæger sig langs bygningerne.

Det grønne landskab med fuld tilgængelighed
Den nye bebyggelse er ligeledes tilpasset det omkringliggende grønne landskab, uden at der bliver gået på kompromis med tilgængeligheden.

Som fællesskabende element er der i midten af bebyggelsen udlagt et grønt fællesareal som ligger vægt på at understøtte fællesskabet og være et sted, hvor der skabes rammer om de gode naboskaber. Der lægges vægt på, at landskabet skal invitere til leg og samvær for alle beboere både i rækkehuse og punkthuse.

Landskabets kvaliteter forstærkes ved en differentieret udlægning af parkeringen - nogle steder tæt på boligerne, og andre steder langs grundens afgrænsning. Denne løsning giver luft i landskabet og mulighed for grønne lommer imellem bebyggelserne.

Projektgruppen bag Lindehaven har også arbejdet med den lokale anvendelse af regnvand, LAR, i den bæredygtige bydel. I dette tilfælde består LAR-anlægget af åbne afvandingskanaler, der samles i et større vandbassin. På denne måde trækkes naturen med ind i det nye boligområde samtidig med, at kloaksystemet sikres mod for meget vand i tilfælde af heftig regn.

Tidsplan
Der vil være opstart på projektet i uge 31, hvor byggeriet af henholdsvis punkt- og rækkehuse sideløbende vil være under udførelse.

Rækkehusene forventes at være klar til indflytning efterår 2021 og punkthusene forventes at stå klar forår 2022.

Lindehaven, Sønderborgs nye bæredygtig bydel – 126 attraktive boliger nænsomt indpasset i landskabet