Ny børneinstitution i Ringparken skal opnå DGNB-hjerte Ny børneinstitution i Ringparken skal opnå DGNB-hjerte Ny børneinstitution i Ringparken skal opnå DGNB-hjerte Ny børneinstitution i Ringparken skal opnå DGNB-hjerte

Ny børneinstitution i Ringparken skal opnå DGNB-hjerte

12.04.2021

Roskilde kommune har udpeget et vinderhold med lokalt islæt, der skal tegne og opføre den nye børneinstitution i Ringparken. Udover SKALA Arkitekter består det vindende hold af ELINDCO og Rambøll.


DGNB som design-driver
Bæredygtighedstanken er en af de helt grundlæggende præmisser bag designet af den 1.200 m2 nye integrerede daginstitution i Ringparken i Roskilde, som skal DGNB-certificeres med minimum guld. Derudover er målet at opnå den nye certificering DGNB-hjerte, hvor indeklimaet og brugskvaliteten af bygningen er i fokus.


Bag målsætningen om DGNB-hjerte ligger ønsket om at skabe de bedst mulige og sundeste rammer for institutionens børn og voksne. Samtidig sætter DGNB-systematikken fokus på valget af materialer; herunder levetid, så Roskilde kommune også i driftsøjemed får en institution med indbygget robusthed. I forbindelse med projekteringen og udførelsen sikrer DGNB-paradigmet bæredygtighed i forhold til kvalitet og ressourceforbrug i alle projektets faser.

 

”Huset skal først og fremmest være et godt hus for børnene, hvor det er trygt og rart, og hvor de kan lege og udvikle sig. Derfor er jeg glad for det høje ambitionsniveau om at opnå en ny certificering, som hedder DGNB-hjerte. Her er indeklimaet og bygningens brugskvalitet nemlig i fokus. Det handler om at skabe de bedst mulige og sundeste rammer for institutionens børn og voksne”, siger formand for Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune Jette Henning.

Indretningen af den nye daginstitution er såvel inde som ude præget af ideen om et centralt fællesskab, der suppleres og omkranses af flere mindre sammenhængende enheder, der giver mulighed for at understøtte den pædagogiske praksis ved at adskille børnene i mindre grupper, der bedst muligt tilgodeser de specifikke behov for den pågældende børnegruppe.

 

Mødet med landskabet og byen

Den arkitektoniske vision har fra start været at skabe en bygning, der understøtter en nysgerrig, kreativ og innovativ kultur blandt børn og voksne – både indendørs og udendørs.
Daginstitutionen bliver i to etager, så de fremtidige brugere får så stort et udeareal til leg, læring og bevægelse som muligt. 

Indretningen af institutionen sikrer optimal interaktion mellem de forskellige aktiviteter og giver mulighed for at arbejde med spændende rumligheder, der styrker oplevelsen af at være en del af ”det små i det store” både ude og inde.

 

Intentionen er at skabe et lyst og venligt, pædagogisk læringsmiljø, hvor trivsel understøttes af de brugsmæssige kvaliteter og et godt indeklima. Alle materialer fra overflader til konstruktioner er baseret på brugsmæssige og fysiske forhold samt ud fra ønsket om at imødekomme de fysiske påvirkninger, som en daginstitution udsættes for over tid. Med de valgte materialer bringes bæredygtigheden aktivt i spil i hverdagen”, siger Julie Ankjær, partner og kreativ chef hos SKALA Arkitekter.


Institutionen er udformet med en enkel og ligefrem arkitektur, der med en kombination af den varme træbeklædning, den organiske kork og den transparente stålstruktur danner et nedtonet og harmonisk byggeri, der samtidig skaber en smuk kontrast til de grønne omgivelser omkring bygningen.

 

Lokal entreprenør skal bygge for Roskilde Kommune

Det bliver den lokale entreprenør ELINDCO, der som totalentreprenør skal opføre institutionen i Ringparken. ELINDCO startede som en tømrervirksomhed og har stadig en betydelig egenproduktion indenfor tømrer- og snedkerarbejde. I Jyllinge glæder afdelingschef Morten Christensen sig derfor over, at det vindende projekt udføres som en trækonstruktion, hvor de bærende dele opføres i CLT-elementer (Cross Laminatet Timber) – et materiale, som i disse år vinder stor udbredelse bl.a. på grund af materialets bæredygtige kvaliteter
Hos ELINDCO har man gode erfaringer med at bygge med CLT-elementer, der er et meget lette at håndtere og som derfor understøtter en effektiv byggeproces.

 

”Vi er utrolig glade for, at vi som lokal entreprenør kan bidrage til et mere bæredygtigt byggeri i kommunen. At træ så ovenikøbet er et af de gennemgående byggematerialer, passer jo rigtig godt til en entreprenør som ELINDCO, der historisk set startede op som tømrervirksomhed og den dag i dag stadig er forankret i netop tømrerfaget”, fortæller Morten Christensen.

 

Bæredygtighedsledelse med tilskud fra Realdania

Roskilde kommunes ambition med projektets gennemgående temaer: bæredygtighed, styret dagslys og optimalt indeklima har været at skabe de bedst mulige rammer for kommunens yngste borgere. MOE har som bygherrerådgiver i samarbejde med Roskilde kommune sikret at ambitionerne om minimum en DGNB Guld certificeringen fik et yderligere hak opad til også at indarbejde DGNB Hjertet der blev lanceret med DGNB 2020 manualen.

Projektet modtog i efteråret midler fra Realdanias Covid pulje til bæredygtighedsløft i udførelsesfasen og til bærdygtighedsrådgivning. Disse midler har gjort det muligt at stille skarpt på Bæredygtigheden set mere holistisk og midlerne har helt konkret skabt fundamentet for en helt ny måde at udarbejde et udbud på:

 

For at sikre bæredygtighedsparametrene blev vi enige med Bygherre om at forsøge os med en helt ny måde at lave udbuddet på. Det har vi gjort ved at selve evalueringskriterierne så vel som vægtningen af evalueringskriterierne er de samme som der allerede er i DGNB-kriterierne. Byggeprogrammet tager også udgangspunkt i DGNB-overskrifterne. Vores mål var at bæredygtighedscertificeringen ikke kun blev et stempel – men et aktivt værktøj og en integreret del af designet. Vi har derfor vendt processen om og foldet udbuddet ud på baggrund af DGNB” fortæller projektchef Nina Wellendorff Marquardsen fra MOE Rådgivende Ingeniører.

 

Byggeriet forventes at gå i gang i løbet af sommeren og den nye daginstitution forventes at stå klar til børn og voksne sommeren 2022.

Ny børneinstitution i Ringparken skal opnå DGNB-hjerte Ny børneinstitution i Ringparken skal opnå DGNB-hjerte Ny børneinstitution i Ringparken skal opnå DGNB-hjerte