Ny Kreativ Leder skal styrke den arkitektoniske retning hos SKALA, københavn

Ny Kreativ Leder skal styrke den arkitektoniske retning hos SKALA, københavn

03.02.2021

Hos SKALA arbejder vi målrettet med at udvikle robuste og helstøbte projekter. Vi besidder en solid faglig styrke og har i 2021 fortsat store ambitioner for vores arkitektoniske profil.

Som led i dette bliver Henrik Ulsfort kreativ leder i København, hvor han skal styrke tegnestuens arkitektoniske retning på tværs af segmenter. Henrik bliver overordnet ledende på de kreative processer og visioner på projekter i KBH, i tæt samarbejde med Julie Ankjær i Horsens og vores dygtige arkitektteam i øst og vest.

Henrik Ulsfort har erfaring indenfor et bredt spekter af områder i det arkitektoniske felt og udover at arbejde med bygningsarkitektur har han de senere år i stigende grad beskæftiget sig med arealerne omkring bygningerne gennem projekter bestående af master- og helhedsplaner.

”Jeg går i dag til alle projekter med et stort fokus på sammenhængskraften mellem bygning og landskab, og ser dette som et fælles anliggende, frem for to selvstændige afkoblede discipliner, hvor målet er at skabe helstøbte og kontekstfortællende projekter.” udtaler Henrik.