Nye boliger på vej ved banegården i Horsens

Nye boliger på vej ved banegården i Horsens

26.11.2016

Boligprojekt på Emil Møllers Gade omfatter i alt 165 boliger.

Den gamle Lastas-grund på Emil Møllers Gade 59-69 vil blive omdannet til et frodigt og inspirerende nyt boligområde centralt beliggende i Horsens by, nær Bygholm Park.

På grunden opføres syv bygningskroppe som stangbebyggelse i varierende udstrækning.

Mod Emil Møllers Gade opføres to fireetagers bygninger indpasset mellem eksisterende bebyggelse. Disse to bygninger bliver markører mod gaden, samtidig med at de møder Emil Møllers Gade i gadens bygningshøjde, der varierer fra 3-5 etager. De øvrige bygninger stiger i højde jo længere ind på grunden man kommer, til maksimalt 6 etager.

Midt på grunden skæres en 'grøn kile' ind med visuel kontakt til Bygholm Park. Her etableres legeplads, opholdssteder og regnvandsbassin med afløb til det å-løb, der løber parallelt med grundens skellinie. Regnvandsbassinet vil skifte udseende efter årstid og mængden af vand og derved blive et rekreativt element på grunden.