Team af projektkonsulenter skal styrke den bæredygtige udvikling hos SKALA

Team af projektkonsulenter skal styrke den bæredygtige udvikling hos SKALA

17.02.2021

Hos SKALA har vi konstant fingeren på pulsen. Vi ved hvad der rør sig i branchen og er nysgerrige på nye måder at tilgå arkitekturen, så vi hele tiden skaber fremtidssikrede løsninger.

Vi har et skarpt fokus på bæredygtighed og med udgangspunkt i DGNB-blomsten arbejder vi med bæredygtighed i flere niveauer og det tænkes derfor ind i hele processen.

Vores høje ambitioner gør at vi konstant er i udvikling.
Derfor har vi gennem initiativet Potential in Action fået nedsat et tværfagligt team af projektkonsulenter, der over den kommende tid vil lægge de vigtige grundsten for den bæredygtige udvikling internt i organisationen.

Bæredygtighed er ikke kun et ansvar og en bevidsthed hvad angår byggematerialer og energioptimering, men også et organisatorisk spørgsmål. Ud fra vores egne overordnede betragtninger vil teamet undersøge og identificere udfordringer og forhindringer i arbejdet med bæredygtighed på tværs af faggrupperne hos SKALA.

De forskellige profiler i det nedsatte team udgør en tværfaglighed, der sikrer en dynamisk proces og et innovativt output, der i sidste ende vil sikre den fortsatte udvikling og en styrket bæredygtighedsprofil hos SKALA.

Vi ser frem til samarbejdet!