REMEO VEJLEFJORD INDVIET

REMEO VEJLEFJORD INDVIET

08.09.2015

Med høj sol og åbningstale af Formand for muskelsvindfonden Evald Krog og Direktør i Danmarks Lungeforening Anne Brandt blev centret åbnet efter alle kunstens regler.  

Læs mere her www.remeo.dk/om-remeo-vejlefjord/officiel-aabning-af-remeo-vejlefjord