SKALA Arkitekter udvalgt til udvikling af Sundmolen

SKALA Arkitekter udvalgt til udvikling af Sundmolen

14.09.2021

SKALA Arkitekter har vundet totalrådgivning om transformationen af Pakhus 47 og 53 på Sundmolen i København.

Opgaven på cirka 30.000 m2 udvikles i et tæt samarbejde med Lendager og Arup for Udviklingsselskabet By & Havn og udvikles på baggrund af et idéoplæg fra H+ ARKITKETER.

I takt med at Sundmolen går fra industri til by- og bo-kvarter, opstår nye bevægelsesmønstre, behov for sociale rumdannelser og rekreative træk.
 
Projektet er derfor et klart eksempel på vores ambition om nye forbindelser og byrum - samt vores løsning på, hvordan vi fremtidigt skaber en blandet mangfoldig by, hvor funktioner indgår i indbyrdes synergier frem for hårde i adskillelser. For pakhus 47 og 53 betyder det, at de fremover skal indgå som en del af det omkringliggende kvarter.

Vores ambition for pakhus 47 og 53 er, at de i højere grad skal indgå som en del af det omkringliggende kvarter. De skal understøtte Sundmolens nye identitet og karakter som et område, hvor man både bor og arbejder - kort sagt - lever. Ønsket er også, at pakhusene fremtidigt kan være med til at bygge bro og synergier imellem disse to,” siger Henrik Ulsfort, Kreativ leder hos SKALA Arkitekter.

Pakhusene indgår som en vigtig del i By & Havns mål om at udvikle Sundmolen med sin egen særlige karakter for øje, således at bydelen adskiller sig fra de øvrige nabokvarterer i Indre Nordhavn.

”De gamle pakhuse er afgørende for udviklingen af Sundmolen, og det er derfor en vigtig aftale, der i denne uge er faldet på plads. Nu kan renoveringen af pakhusene gå i gang, så de kan optimeres til nutidens og fremtidens funktioner. Vi ser frem til et godt samarbejde om udviklingen af de ikoniske pakhuse,” siger Henrik Steenstrup, direktør for Ejendomme & Byliv i By & Havn.

Aftalen indebærer, at SKALA, sammen med Lendager Arkitekter ApS og Ove Arup & Partners, skal projektere, myndighedsbehandle og foretage udbud af den kommende byggeentreprise. By & Havn har fortsat rolle i projektet som bygherre, og står også for den samlede gennemførelse af projektet.

Pakhus 47 og 53 blev bygget i henholdsvis 1946 og 1955. De blev brugt til blandt andet opbevaring af kaffe og varer fra Det Østasiatiske Kompagni. Begge pakhuse er på grund af deres historiske værdi vurderet bevaringsværdige af Københavns Kommune. Derfor bevares de for så vidt muligt. I lokalplanen er det blandt andet bestemt, at der er mulighed for at bygge såkaldte add-on byggeri oven på de eksisterende konstruktioner, så pakhusene samlet må nå 21 meter over terrænet. 

 

Læs By & Havns pressemeddelelse her.

 

SKALA Arkitekter udvalgt til udvikling af Sundmolen