SKALA Arkitekter vinder konkurrence om daginstitution i Bov

SKALA Arkitekter vinder konkurrence om daginstitution i Bov

09.10.2019

Når Aabenraa Kommune i 2022 får en ny daginstitution i Bov, bliver det en moderne institution, der blandt andet er præget af en gennemgående ”landsbytanke” med intime, trygge rum ude som inde. SKALA Arkitekter står bag vinderforslaget, og et enigt bedømmelsesudvalg fremhæver projektet for sin visionære arkitektur og funktionalitet.

Den nye daginstitution i Bov skal opføres i forlængelse af Lyreskovskolen i Bov, og skal rumme 150 børn i alderen 0-5 år.  SKALA Arkitekter vinder 1. pladsen i konkurrencen sammen med et team, der foruden SKALA Arkitekter består af A78 Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører.

I dommerkomitéens afgørelse fremhæves vinderprojektet for sin arkitektur og funktionalitet blandt andet med disse ord:

Det er (…) dommerkomiteens vurdering, at det flotte og visionære forslag er det, der bedst svarer på byggeprogrammets ønsker om en moderne, funktionel og fleksibel daginstitution i børnehøjde. Projektet fremstår arkitektonisk på en gang som sit helt eget børneunivers og samtidig i fint samspil med Lyreskovskolen.

Intim, lille børnelandsby

Nysgerrighed, kreativitet og innovation er centrale nøgleord i vinderprojektet. Det kommer for eksempel til udtryk i et varierende landskab, der udnytter stedets kvaliteter til at skabe en række en multifunktionelle uderum. De kan bruges i hverdagen som en inspirerende og udfordrende ramme om fri leg, bevægelse, læring og socialt samvær.

Det varierende udtryk er videreført indendøre, hvor bygningen i sin helhed fremstår som en lille, intim landsby med små torvedannelser, huse og varierende rumhøjder.

-       I SKALA Arkitekter har vi en lang, stolt tradition for at skabe rum for trivsel og læring til børn over hele landet, og jeg synes, at vi i dette projekt får bragt vores erfaring på området godt i spil. Vi har her skabt en løsning med en klar, gennemgående idé, hvor der på den ene side er rum og plads til nærvær i overskuelige, trygge små rum indenfor og tæt på bygningen. Og på den anden side plads til den lidt mere ”vilde,” udfordrende leg og bevægelse i fx motorikrum og naturen lidt længere væk fra bygningen, siger arkitekt Janne Brønden fra SKALA Arkitekter og tilføjer:

 -       Vi har haft en klar vision om at skabe en bæredygtig ramme inde og ude, hvor der er fokus på optimal arealudnyttelse, flerfunktionelle rum samt landskabelig biodiversitet og graduering. Vi er er glade for at dommerkomiteen har valgt at belønne netop det, og vi ser frem til det videre forløb.

Vinderprojektet er netop offentliggjort, og den nye institution forventes at stå klar i 2022.

Fakta om projektet

 • Daginstitutionen opføres ved siden af Lyrskovskolen i Bov
 • Bygherre: Aabenraa Kommune
 • Vinderteam: SKALA Arkitekter i et team med A78 Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører og MASU Planning
 • Den nye daginstitution skal rumme 150 børn fordelt på 30 vuggestuebørn, 120 børnehavebørn, heraf også børn med særlige behov. Cirka 30 medarbejdere vil være tilknyttet institutionen

 I vinderprojektet er det intentionen at skabe en daginstitution, der:

 • opleves som én “sammenhængende” institution med små enheder i den store sammenhæng
 • understøtter sammenhængen mellem ude og inde og motiverer til bevægelse på alle planer
 • signalerer faglighed i organisering og funktionssammenhænge med tonede og fleksible læringsmiljøer, der udfordrer og udvikler både børn og voksne
 • er kendetegnet ved transparens og visuel kontakt til læringsrum og -miljøer
 • inspirerer til leg- og læring gennem en bevidst bearbejdning af indretning og ruminventar
 • signalerer tryghed og nærvær gennem veldefinerede afdelinger og ”synlige” voksne
 • opleves rummelig og ligeværdig for alle brugere
 • er udformet med en klar logistik og optimal tilgængelighed

Se også aabenraa.dk

fire fire