SKALA VINDER NY UDVIDELSE OG OMBYGNING AF VALHØJ SKOLE I RØDOVRE!

SKALA VINDER NY UDVIDELSE OG OMBYGNING AF VALHØJ SKOLE I RØDOVRE!

27.05.2021

Vi er af Rødovre Kommune og bygherrerådgiver EMCON blevet udpeget til en større udvidelse af Valhøj Skole. Projektet skal udvikles med SKALA Arkitekter som totalrådgiver i et tæt samarbejde med JaJa architects, DOMINIA og Lytt architecture.

Udvidelsen omfatter ca. 4.500 m2 nybyggeri samt en ny multihal på ca. 1.600-2.000 m2. Derudover skal vi ombygge de eksisterende idrætsfaciliteter og stå for en landskabelig bearbejdning af de tilknyttede udearealer. Den forventede entreprisesum for udvidelse og ombygning ligger på ca. 117 mio. kr. 

Visionen for projektet er at skabe en skole, der aktivt forholder sig til og er en del af landskabet. Da skolen gennem sin placering i store grønne arealer besidder et uudnyttet potentiale, arbejdes der med campus-idéen som hovedgreb. De nye bygninger placeres som punktnedslag, der sikrer et frit flow rundt på hele campus.  

Skolen har en stærk idrætsprofil, hvilket underbygges i de nye bygningers formsprog og arkitektoniske udtryk, der udstråler bevægelse.

"Vi er meget stolte og glade over at vores team er valgt til at stå for fremtidens rammer for Valhøj skole. SKALA har gennem mange år tegnet og transformeret skoler og idrætsbyggerier. Vi ved derfor hvor vigtigt det er at pædagogik og arkitektur arbejder sammen, for at skabe de bedste rammer for læring. Valhøj Skoles særlige idrætsprofil gennemsyrer her projektet, hvor bevægelse kobler læring, bygning og landskab.

Vi glæder os til den videre bearbejdning og realiseringen af det ambitiøse projekt, i tæt samarbejde med et stærkt team. Jeg ved at alle vil gøre alt hvad vi kan for at skabe et fantastisk projekt med motiverende rammer som styrker elevernes faglighed, motivation og trivsel", udtaler Julie Ankjær, partner og kreativ chef. 

Det nye Valhøj Skole forventes at stå klar ultimo 2024. 

Projektet videreudvikles på baggrund af visionsoplæg fra MATTERS.

SKALA VINDER NY UDVIDELSE OG OMBYGNING AF VALHØJ SKOLE I RØDOVRE! SKALA VINDER NY UDVIDELSE OG OMBYGNING AF VALHØJ SKOLE I RØDOVRE!