Skandinaviske havnehuse nyfortolket

Skandinaviske havnehuse nyfortolket

24.02.2017

Fremtidens attraktive havneboliger:

Det nye boligprojekt tager afsæt i det maritime formsprog. Det arkitektoniske greb har reference til de skandinaviske havnehuse, der oprindeligt havde til formål at opbevare sejlbåde og havnemateriel. Grebet er således en nyfortolkning til det nye boligprojekt, og er udlagt i faste takter med gentagende gavlhusstrukturer.

Enkelt og klassisk formsprog - hvor materialerne er tænkt i mørke teglsten, suppleret med felter af naturpatineret træ og glas. Visionen er at bebyggelsen skal fremstå som et attraktivt sted at bo og leve, og med et imødekommende og enkelt maritimt udtryk.

Projektet udgør samlet to aflange bygningskroppe i 3 og 4 etager. Første krop er orienteret med facader mod vest/øst og opføres af sammenbyggede huse i tre etager. Anden krop er orienteret med facader mod nord/syd og opføres af sammenbyggede huse i fire etager.

Husene i 3 etager er orienteret mod havnebassinet og kig til den fremtidige lystbådehavn med Nyborg by bagerst mod Vest. I den anden retning mod øst, har boligerne kig til Storebælt.

Husene i 4 etager er disponeret yderst på Midterpieren, så de har kig til Nyborg by og Storebælt med et uforstyrret panorama mod syd. Bagved de to bygningskroppe mod nord/øst udlægges et tilhørende parkeringsområde indpakket i grønne buske og træer, der vil fremstå som et rekreativt og grønt område. De enkelte boliger er inddelt i bygningens længderetning, og vil typisk være indrettet med fællesrum som køkken/ stue mod henholdsvis syd og vest og soveværelser/ værelser mod nord og øst.

Boligerne tilgås i terræn fra opvarmede centrale trapperum med elevatorer til alle boliger. Trapperummene er markeret i facaden med store markante koøjer, et kendt maritimt motiv, på havehusenes facader mod nord og øst. De cirkulære former vil være en signatur for bebyggelsen ved ankomsten, og vil markere indgangene med en maritim reference.

Facaderne mod havnefronten mod syd og vest er trukket tilbage, for at give plads til altaner som ligger beskyttet under tagudhænget. Facadevæggene trækkes ud i bygningens flugt og danner takten i facaden.

Øverst er havnehusene mod vest indrettet med 10 penthouselejligheder, som foruden altaner mod også er disponeret med store private tagterrasser der alle har panoramaudsigt over Storebælt og solens opstigning i øst.

Projektet forventes udført og indflytningsklar primo 2019.