Stringente klassicistiske principper bag moderne punkthuse i Middelfart

Stringente klassicistiske principper bag moderne punkthuse i Middelfart

05.03.2020

I Middelfart har vi netop kastet os over en spændende opgave. Her skal opføres 3.800 kvadratmeter nye boliger i form af to punkthuse. Boligerne opføres i et område med eksisterende bebyggelse, som især karakteriseres en ældre hospitalsbebyggelse fra 1800-tallet.

Middelfart statshospital blev opført i 1888 som anstalt for sindslidende. I 1999 lukkede Middelfarts gamle hospital og psykiatrisk afdeling flyttede til nye bygninger, mens de eksisterende bygninger blev renoveret til nye funktioner. En plan for området lagde op til, at den historiske, klassicistiske plan skulle respekteres, når der mod bugten i syd skulle opføres nye boliger, primært som punkthuse.

Etablering af nyt i respekt for det eksisterende

Dette er bagtæppet for de to nye punkthuse, som vi nu er med til at skabe i et stort park-område ned mod det naturskønne Fænøsund. Gennem analyse og en grundig forståelse for planerne og historikken i området, er vi nu i færd med at skitse og forme nye, gode boliger, der tager områdets rekreative kvaliteter til sig, respekterer den historiske kontekst og taler sammen med den eksisterende bebyggelse.

Det handler blandt andet om at respektere de gamle, smukke hospitalsbygninger, som er opført efter samme, stringente klassicistiske principper med valset, tag, gule tegl og høj pudset sokkel.  Den centrale akse og symmetrien skal bevares og materialevalget skal tale sammen med den eksisterende bebyggelse i området, når vi skaber moderne, enkle, lyse nye huse, der optager de rekreative kvaliteter i området.

Boligerne opføres for JHB Ejendomme og forventes at stå klar ultimo 2021.

fire