Vundet: Funder-Kragelund Skole

Vundet: Funder-Kragelund Skole

25.09.2020

”Vi har for nylig vundet Funder-Kragelund Skole, som er et godt eksempel på, hvordan vi arbejder. Vi har fokus på det gode samarbejde fra start – fra før projekterne lander. For os handler det om at skabe værdi og stærke, langtidsholdbare projekter, og det kræver en god dialog og sunde relationer, så man kan finde de projekter, hvor man kan gøre en forskel.”

”Et projekt skal skabe værdi, når det er færdigt. Det er en selvfølge. I vores projekter arbejder vi også målrettet med at skabe værdi undervejs. Her er brugerinddragelse og medborgerskab helt essentielt.

Det gør det selvfølgelig endnu mere inspirerende at arbejde med en sådan proces, når vores bygherre, Silkeborg Kommune og Funder-Kragelund Skole også har høje ambitioner på den front.

Udover involvering og løbende dialog lægger vi op til en bredere involvering i byggeprocessen. Vi har flere idéer i spil, som vi sammen med bygherre skal udvikle i den kommende tid. Man kan fx forestille sige en byggeboks, der kan fungere som platform for videndeling før, under og efter processen. Herudover har vi fokuseret på skolens nuværende brugere – i høj grad eleverne, og hvordan de kan få gavn af processen. Eksempelvis praktikforløb ift. byggeprocessen til udskolingseleverne i samspil med deres undervisning.

Den virkelige verden, som vi forbereder børnene til, ligger lige for næsten af dem. Det er oplagt at styrke forbindelsen mellem skole og erhvervsliv og på den måde styrke børnene og de unges uddannelsesperspektiver.” fortæller Trine Vermund, Forretningsudviklings- og relationschef, Vest