Waldemarsbo efterskole udbygges

Waldemarsbo efterskole udbygges

03.10.2016

Skolen henvender sig til unge med særlige læringsforudsætninger og har særlig vægt på at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed for dermed at ruste eleverne til fortsat læring og et aktivt liv.

Kvaliteten af de fysiske rammer betyder rigtigt meget for livet på en efterskole og arkitekturen har således meget stor indflydelse på elevernes faglige udvikling samt deres sociale trivsel.