62 boliger på Nyborg Havn, Midtermolen

62 boliger på Nyborg Havn, Midtermolen

På DSBs tidligere færgeleje i Nyborg tager et nyt boligbyggeri form. SKALA Arkitekter har tegnet de nye havneboliger på Midtermolen, som består af 62 lejligheder, heraf 10 penthouselejligheder.

Arkitektonisk greb
Visionen for byggeriet er, at det skal fremstå som et attraktivt sted at bo og leve, og med et imødekommende og enkelt maritimt udtryk. Vi har lagt vægt på at skabe boliger, som er tilpasset et moderne og aktivt liv, tæt på byen og vandet. Med byggeriets gentagende gavlhusstruktur har det referencer til skandinaviske havnehuse, hvor sejlbåde og havnemateriel blev opbevaret.

To bygningskroppe
Projektet udgør samlet to aflange bygningskroppe i tre og fire etager.

Første krop er orienteret med facader mod vest/øst og opføres af sammenbyggede huse i tre etager. Anden krop er orienteret med facader mod nord/syd og opføres af sammenbyggede huse i fire etager.

Husene i tre etager er orienteret mod havnebassinet og kig til den fremtidige lystbådehavn med Nyborg by bagerst mod vest. I den anden retning mod øst, har boligerne kig til Storebælt. Husene i fire etager er disponeret yderst på Midterpieren, så de har kig til Nyborg by og Storebælt med et uforstyrret panorama mod syd.

Bag ved de to bygningskroppe mod nord/øst udlægges et tilhørende parkeringsområde indpakket i grønne buske og træer, der fremstår som et rekreativt og grønt område. Projektet er udviklet i samarbejde med Pædagogernes Pension (PBU) som investor og Kuben Management som projektudvikler og bygherrerådgiver.

ADRESSE: Nyborg Havn
YDELSE: Arkitektur
AREAL: 6.500 kvm 

Se en dronefilm af de færdige boliger på havnen her

fire 62 boliger på Nyborg Havn, Midtermolen tre tre 62 boliger på Nyborg Havn, Midtermolen