Asmild Kloster Landbrugsskole

Asmild Kloster Landbrugsskole

Ved Asmild Kloster Landbrugsskole har SKALA Arkitekter realiseret helhedsplanen for attraktive, moderne undervisningsfaciliteter. Projektet omfatter etablering af en ny tilbygning i forlængelse af den nuværende undervisningsfløj samt renovering af det eksisterende byggeri.

Fredet og bevarinsgværdig bygning
Projektet er udført nænsomt og med stor respekt for det fredede og bevaringsværdige Asmild Kloster og sideløbende daglig drift. Asmild Kloster er således et fint eksempel på opdatering af et undervisningsmiljø i en fredet og bevaringsværdig bygning, hvor der både er skabt rum og rammer til fremtidens undervisning i respekt for den eksisterende, historiske bygning 

Moderne læringsmiljøer
Med projektet har vi skabt tidssvarende undervisningsrammer med opdaterede faglokaler og undervisningsværksteder samt fællesarealer. Dertil indeholder projektet bl.a. undervisningslokaler, faglokaler, forskningsafdeling, mødelokaler, kontor/administration, auditorium, bibliotek samt studiesal med café og barfaciliteter. 

Her er gjort op med konventionel klasseundervisning, og vi har erstattet det med miljøer, der fordrer læring i mindre studiegrupper. Rammerne er formgivet så de inspirerer og underbygger læring og danner rammerne om en tidssvarende og moderne uddannelsesinstitution med et aktivt, trygt og hjemligt miljø.  

Landskab og arkitektur
I såvel renoveringen som i til- og ombygningen har vi skabt en løsning, der samler hele bebyggelsen i et samlet arkitektonisk udtryk.

Udformningen og disponeringen af den nye bygning tager udgangspunkt i sin placering i forhold til omkringliggende bebyggelser og landskabet. Her fungerer udearealerne som en forlængelse af undervisnings- og faglokaler og landskabet skaber en inspirerende og aktiverende baggrund.

Vi har naturligvis tænkt i bæredygtighed og energioptimering, som sikrer en vedligeholdt og driftssikker bygning i fremtiden samt fokus på indeklima, herunder lysforhold, varme, ventilation og akustik, som har haft en høj prioritet.

ADRESSE: Asmildklostervej 1, Viborg

AREAL: 6.000 kvm

YDELSE: Byggeprogram, projekttilpasning, procesledelse, brugerinddragelse, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, projektering, udarbejdelse af proces- og tidsplanlægning, kvalitetssikring, fagtilsyn, aflevering og mangelgennemgang med opfølgning

 

fire Asmild Kloster Landbrugsskole tre Asmild Kloster Landbrugsskole Asmild Kloster Landbrugsskole tre Asmild Kloster Landbrugsskole