AUTISMEBOLIGER SKIVE

AUTISMEBOLIGER SKIVE

AUTISMEBOLIGER SKIVE

Skive Kommunes autismeboliger skal skabe rammerne for en gruppe af voksne borgere med store sociale udfordringer. Mange har vanskeligheder med at indgå i fællesskaber og svært ved at sortere og udvælge de meningsbærende informationer i de sansemæssige indtryk, som de udsættes for hver dag.

Det er vision at skabe et smukt og fredfyldt hus, hvor arkitekturen i sig selv afskærmer mod de nære omgivelser og skaber trygge fysiske rammer og tydelig visualisering.I udviklingen af projektet er der derfor taget klart udgangspunkt i borgernes særligt store behov for genkendelighed og forudsigelighed, så der dannes de bedst mulige betingelser for både beboerne med autisme, brugerne af fællesfunktionerne og personalet.

Fokus på hjemlighed, skærmning og bæredygtighed
Bygningerne er designet med et stort fokus på bæredygtighed, som fylder meget på dagsordenen i Skive Kommune. Bæredygtighed og minimering af ressourcer i byggeriet er en væsentlig designparameter i ambitionen om både at bidrage til et bedre miljø og at skabe et sundt og imødekommende sted at bo og opholde sig.

Helt grundlæggende har dette resulteret i tre begreber, som har været gennemgående for udviklingen af projektet: Hjemlighed, skærmning og bæredygtighed.

Hjemlighed – Boligerne skal være hjem for voksne med autisme spektrum forstyrrelser. Derfor er det vigtigt, at boligerne og de tilhørende fællesarealer samt de nære udearealer overalt udtrykker hjemlighed, ro og imødekommenhed.

Skærmning – LeveBo-miljøerne danner rammer for ophold, der kan imødekomme forskellige borgeres behov for social kontakt både inde og ude. Fællesskabet skal være et tilvalg og ikke en pligt, og opholdsrummene er indrettet, så det er muligt at indgå i fællesskabet uden krav om aktiv deltagelse.

Bæredygtighed - Bæredygtighed har et stort fokus i projektet, og minimering af ressourcer i byggeriet er en væsentlig designparameter i ambitionen om både at bidrage til et bedre miljø og at skabe et sundt og imødekommende sted at bo og opholde sig.

Mere end blot en bolig
I udviklingen af projektet er der derfor taget klart udgangspunkt i borgernes særligt store behov for genkendelighed og forudsigelighed, så der dannes de bedst mulige betingelser for både beboerne med autisme, brugerne af fællesfunktionerne og personalet.

Projektet fortolker den omkringliggende kontekst i en bygning, der både signalerer hjemlighed og samtidigt har et udtryk der skiller sig ud fra omgivelserne. Et udtryk der understreger, at huset er mere end blot en bolig. Det er et trygt hjem med plads til både at være skærmet og indgå i et fællesskab.

39 nye boliger med plads til aktiviteter og beskæftigelse
Projektet omfatter 39 boliger samt en ny administration, et aktivitetshus samt et beskæftigelsesområde med brændeproduktion, som ligeledes er målrettet borgere med autisme.

Boligerne står efter planen klar i efteråret 2021, og spadestik forventes at blive taget i august måned.

Projektet er i samarbejde med Byggefirmaet Knudsgaard samt D.A.I.

ADRESSE: Skive
YDELSE: Arkitektur
AREAL: 3000 m2

 

 

 

AUTISMEBOLIGER SKIVE