Billundskolen

Billundskolen

Da Billundskolen skulle renoveres og udbygges, var SKALA Arkitekter del af projektet som totalrådgiver. Projektet omfatter renovering af eksisterende skole samt en nybygning på 3.000 kvm.

Billundskolen består af to tidligere skoler, Søndermarksskolen på Kærvej og Enggårdsskolen på Skolevej. De to er nedlagt for at være én skole i stedet. På Kærvej bor 0.-6. klasse og SFO’en, mens 7.-9. årgang hører til på Skolevej.

Skolen på Kærvej renoveres og ombygges og tilbygges partielt, så skolen i fremtiden kan rumme 0.-9. årgang og SFO.

Det har været særligt væsentligt at udbygge skolen med en arkitektonisk løsning, der tager afsæt i de eksisterende rammer for dermed at opnå en samlet arkitektonisk løsning, som peger ud i fremtiden pædagogisk- og driftmæssigt.

De nye rammer underbygger Billund Kommunes vision for læring og udvikling med det overordnede mål, at alle børn og unge får optimale lærings- og udviklingsbetingelser.

Projektet er udført sideløbende med skolens drift, og det er udviklet i tæt samarbejde med skolens elever, personale og forældre med en række workshops og fælles byggedage. Tilgængelighedskrav såvel tilbygningen som ombygning er tilrettelagt i relation til eksisterende adgangsforhold og faciliteter.

ADRESSE: Skolevej/Kærvej, Billund

YDELSE: Totalrådgivning

AREAL: 4.500 m2

fire tre fire Billundskolen Billundskolen tre