Børnenes Univers, Grindsted

Børnenes Univers, Grindsted

Børnenes Univers Grindsted vil i første etape give plads til 92 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. I anden etape udvides institutionen med yderligere 60 børnehavebørn.

SKALA Arkitekter er totalrådgiver på den spændende opgave, hvor vi skabt en institution med mulighed for både at trække sig tilbage i mindre fællesskaber og mulighed for helhed og sammenhæng for hele institutionen. Det har vi løst ved at disponere bygningen ud fra en fælles central kerne, hvorfra værksteder og holdzoner stråler ud. Tanken er, at jo længere man bevæger sig fra kernen, jo mere privat bliver rummene.

Byggeriet understøtter tanken om balancen mellem nærhed, tryghed og ro i primære "hjemmezoner". Herfra lukker bygningen op mod udfordring og fællesskab i de sekundære fælleszoner og endelig skaber de store helhedszoner mulighed for det store fællesskab som en samlet institution.

Fra alle zoner har vi arbejdet med differentierede kig igennem vinduer i henholdsvis voksen- og børnehøjde. Der er mulighed for at kunne lukke op til "verden" og for at trække sig tilbage.

ADRESSE: Langelandsvej 70, Grindsted
YDELSE: Totalrådgivning
AREAL: 1.500 m2

fire Børnenes Univers, Grindsted fire