Brahes Bakke

NYE BOLIGER, BRAHES BAKKE

Nye boliger i Horsens med smukke landskabskig: De 140 nye boliger er placeret i smukke omgivelser i første række til Bygholm Sø. Det nye boligområde får direkte adgang til smuk natur. Den attraktive beliggenhed har været helt central i tilblivelsen af projektet.

Med en bred variation af boliger appellerer området til forskellige målgrupper. Samtidig vil vi med projektet – som Horsens Kommunes bosætningsstrategi også retter fokus mod – skabe et boligområde, hvor det i højere grad er muligt at blive boende i forskellige faser i livet.

ÅBNE VIDDER FREMHÆVES

I placeringen og udformningen af boligerne har det været essentielt at fremhæve Bygholms smukke landskabelige træk. Det er blandt andet sket ved at følge faldet i terræn ned mod Bygholm sø og de store rekreative arealer ved skoven langs Lovbyvej.

Projektets bærende landskabelige idé fremhæver områdets åbne vidder. Boligernes placering giver mulighed for fine landskabskig fra alle boliger, til marker, skov og kulturhistoriske levn.

Plads til fordybelse og fællesskab

Arkitekturen har til hensigt at skabe gode, nærværende boliger med respekt for privatlivet i omgivelser, der både inviterer til fordybelse og fællesskab. Boligerne klynger sig sammen i mindre grupper, der omkranser et åbent gårdmiljø. Med beplantning og bløde, grønne belægninger aktiveres mellemrummene mellem husene og det skaber gode rammer for ophold i nærmiljøet.

Bebyggelsesstrukturen åbner op til et fælles rekreativt område, som strækker sig i et grønt bånd på tværs af den primære færdselsåre. Projektet præsenterer et enkelt greb af enkeltstående punkthuse spredt ud over grunden, hvorved de kan anskues fra alle sider.  

 

fire fire tre fire fire