Brahes Bakke - Helhedsplan

Brahes Bakke - Helhedsplan

Brahes Bakke bliver et nyt rekreativt boligområde i Horsens, hvor en skov af punkthuse skaber et unikt boligområde til familier og ældre. SKALA Arkitekter har udarbejdet helhedsplanen for området, hvor 130 boliger placeres i smukke, naturskønne omgivelser nær Bygholm Sø mellem eksisterende boligområder og åbent land.

ÅBNE VIDDER FREMHÆVES
I placeringen og udformningen af boligerne har vi haft fokus på at fremhæve Bygholms smukke landskabelige træk. Det er blandt andet sket ved at følge faldet i terræn ned mod Bygholm sø og de store rekreative arealer ved skoven langs Lovbyvej. Projektets bærende landskabelige idé fremhæver områdets åbne vidder.

Boligernes placering giver mulighed for fine landskabskig fra alle boliger, til marker, skov og kulturhistoriske levn.

PLADS TIL FORDYBELSE OG FÆLLESSKAB
Arkitekturen har til hensigt at skabe gode, nærværende boliger med respekt for privatlivet i omgivelser, der både inviterer til fordybelse og fællesskab. Boligerne klynger sig sammen i mindre grupper, der omkranser et åbent gårdmiljø. Med beplantning og bløde, grønne belægninger aktiveres mellemrummene mellem husene og det skaber gode rammer for ophold i nærmiljøet.

Bebyggelsesstrukturen åbner op til et fælles rekreativt område, som strækker sig i et grønt bånd på tværs af den primære færdselsåre. Projektet præsenterer et enkelt greb af enkeltstående punkthuse spredt ud over grunden, hvorved de kan anskues fra alle sider.
Læs mere om selve boligprojektet her

ADRESSE: Bygholm Bakker, Horsens
YDELSE: Landskabsarkitekt og arkitekt
AREAL: Helhedsplan for et 45.000 m2 stort boligområde / 130 familieboliger svarende til 13.500 m2

fire fire tre fire fire