Daginstitution i Bov

Daginstitution i Bov

Når Aabenraa Kommune får sin nye daginstitution i Bov, bliver det en moderne institution, der blandt andet er præget af en gennemgående ”landsbytanke” med intime, trygge rum ude som inde. SKALA Arkitekter vandt en flot førsteplads i konkurrencen og står dermed bag vinderprojektet, der af et enigt bedømmelsesudvalg bliver fremhævet for sin visionære arkitektur og funktionalitet.

Pædagogisk og rumlig værdi
Den nye daginstitution i Bov skal opføres i forlængelse af Lyreskovskolen i Bov, og skal rumme 150 børn i alderen 0-5 år. Visionen bag projektet er at skabe mest mulig pædagogisk og rumlig værdi. Med afsæt i blandt andet grundens iboende potentia­ler udformes et motiverende og overskueligt pædagogisk land­skab med et centralt kraftcenter og sammenhængende små enheder, der understøtter den pædagogiske praksis.

Den nye institution bliver en åben, integreret daginstitution, der understøtter en kultur, hvor nysgerrighed, kreativitet og innovation er i fokus for både børn og voksne. Fleksible rammer præger også løsningen, så der opnås størst mulig synergi imellem funktioner og multifunktionel udnyttelse heraf.

Grønne attraktioner
Visionen for landskabet omkring den ny daginstitution er at skabe nogle klare grønne visuelle attraktioner, som har bred appel til insti­tutionens børn, personale og besøgende. Et varierende landskab, der udnytter stedets kvaliteter til at skabe en række multifunktio­nelle uderum, der kan indgå som en naturlig del af læringsmiljøet og som inspirerende ramme om fri leg og socialt samvær.

Møde mellem bygning og landskab
Ideen er dermed at basere den nye daginstitution på mø­det mellem bygning og landskab, hvor bygningen danner af­grænsede rum for udearealerne, og hvor bygning og landskab tilsammen danner et udfordrende miljø for leg, bevægelse og læring. En daginstitution med gode adgangsforhold, mulighed for samspil med den nærliggende skole og landskabet omkring.

fire fire