Ny daginstitution i Bygholm Bakker Ny daginstitution i Bygholm Bakker

Ny daginstitution i Bygholm Bakker

I det smukke landskab i Bygholm Bakker ved Horsens skal vi opføre en ny daginstitution, der indfrier kravene for en DGNB Guld-certificering.

Projektet er udarbejdet med en klar vision om at skabe bæredygtige rammer både inde og ude, hvor der fokuseres på optimal arealudnyttelse, multifunktionelle rumligheder, robuste materialer og landskabelig biodiversitet.

Arkitektonisk hovedgreb 

Daginstitution Bygholm Bakker indskriver sig i konteksten som en klynge af huse omgivet af det grønne landskab. I den store skala markerer institutionen sig i landskabet som en serie af mindre huse, der profilerer sig mod omgivelserne med en markant og identitetsskabende tagprofil. 

Bygningsvolumenet nedskaleres i mindre enheder, hvorved synergien med lokalområdet styrkes og institutionen fremstår i et sympatisk formsprog. Et levende og organisk bygningsanlæg, der former sig i skala og udtryk efter de primære brugere, børnene. En daginstitution, der interagerer med landskabet ved at bruge bygningerne til at skabe en række nære og varierede uderum samt tætte relationer mellem inde- og udendørs funktioner. 

Vi leger og lærer i naturen

Naturen er en fantastisk legeplads - den stimulerer både sanser og styrker den motoriske udfoldelse. Med udgangspunkt i naturens kvaliteter disponeres udearealerne ud fra en række landskabsrum fortolket som lege-, opholds-, og ankomstarealer. Områdets karakteristiske landskaber med skov, eng og bakker tematiserer daginstitutions nye udearealer med hver deres karakter og kvaliteter.

Fælles for de tre landskabelige uderum er et stort fokus på at drage nytte af naturens potentiale til at skabe rum for leg, læring, udfoldelse og undersøgelse, hvor disse iscenesættes og formidles i børnehøjde. Således udfordres børnene ikke kun gennem inventar, men i højere grad også gennem landskabets udformning og naturelementer på en sjov og udforskende måde. 

Bæredygtighed i fokus 

Bæredygtighed er et essentielt ord for projektet. I Horsens Kommunes pressemeddelelse om det forestående byggeri udtaler borgmester, Peter Sørensen bl.a. følgende: ”I Horsens Kommune står miljø og klima højt på dagsordenen, og det betyder, at vi også skal tænke bæredygtighed ind, når vi bygger nye kommunale bygninger”.

Denne udtalelse bakker vi i SKALA op om og prioriterer altid at tænke bæredygtighed ind i vores projekter – både miljømæssigt, økonomisk og socialt i hele processen.

Når daginstitutionen slår dørene op, vil den have en kapacitet på i alt 150 pladser fordelt på vuggestue og børnehave med mulighed for udvidelse af endnu 50-70 pladser.

Projektet realiseres i en totalentreprise sammen med STB BYG og DRIAS.

Læs mere om Daginstitutionen Bygholm Bakker i pressemeddelelsen fra Horsens Kommune her: 

https://horsens.dk/OmHorsensKommune/Presse/Pressemeddelelser/Ny_daginstitution_i_Horsens_skal_leve_op_til_ambitise_krav_for_bredygtigt_byggeri

Areal: 1380 m2, 60 vuggestuepladser, 88 børnehavepladser

Hvor: Bygholm Bakker, Horsens

Bygherre: Horsens Kommune

 

Ny daginstitution i Bygholm Bakker Ny daginstitution i Bygholm Bakker Ny daginstitution i Bygholm Bakker