Nyt boligområde, Emil Møllers Gade

Nyt boligområde, Emil Møllers Gade

Den gamle Lastas-grund på Emil Møllers Gade centralt i Horsens er under forandring. Den omdannes til et frodigt og inspirerende boligområde. Grønne arealer, der fletter sig ind mellem bygningskroppene, en grøn kile med legeplads og regnvandsbassin, der skifter udseende i takt med årstiderne kendetegner det nye boligområde.

Bygninger flettes og roteres mod hinanden

På grunden opføres syv bygningskroppe som stangbebyggelse i varierende udstrækning. Mod Emil Møllers Gade opføres to fire-etagers bygninger på hver side af den eksisterende bebyggelse. Disse to bygninger bliver markører mod gaden, samtidig med, at de møder Emil Møllers Gade i gadens bygningshøjde, der varierer fra 3-5 etager.

De øvrige bygninger stiger i højde jo længere ind på grunden man kommer, til maksimalt 6 etager.

Bygningerne flettes og roteres mod hinanden, hvilket gør, at man ikke kigger direkte ind på en foranliggende bygning, men får udkig og lysindfald ind mellem bygningerne. 

Altaner med lamelpartier

Bygningernes retning er øst-vestgående, hvilket betyder, at de længste facader har retning mod nord og syd. Disse facader er disponeret så nordfacaden er mere lukket i sit udtryk og sydfacaden åbnes op med glasfacade og altaner til hver lejlighed. Altanerne forsynes med flytbare glaspartier og lamelpartier, der skydes til siderne i skinner, så man selv bestemmer graden af privathed og lysindfald.

Denne facade vil blive et dynamisk og varieret element, der er med til at give området karakter og personlighed.

Bygherre: Jens K. Larsen, Horsens by lejligheder ApS.

tre Nyt boligområde, Emil Møllers Gade