Esbjerg Kollektivhus

Esbjerg Kollektivhus

SKALA Arkitekter har ydet bygherrerådgvining i Esbjerg, hvor 36 nye ældreboliger er opført for Esbjerg Kollektivhus.

Esbjerg Kollektivhus har eksisteret siden 1967 og består af et 10 etagershus med 63 boliger.

Som bygherrerådgiver har vi hjulpet bygherre med at fremtidssikre seniorbofællesskabet ved at skabe et nyt byggeri i fem etager, som opføres ved siden af det eksisterende 10 etagershus. 

Det nye byggeri indeholder 36 nye boliger for ældre, der gerne vil bo i et fællesskab. Der er tilhørende fælleshus og udearealer, og på den måde får bygherre et attraktivt boligområde med funktionelle, tilgængelige og indbydende boliger med et arkitektonisk udtryk i høj kvalitet.

Alt i alt har vi hjulpet bygherre med at få et profilbyggeri, der signalerer moderne boliger og leveformer, hvor der er fokus på dagslys, gode og funktionelle rum, enkel byggeteknik, robuste materialer, lang holdbarhed og lave vedligeholdelsesomkostninger.

STED: ESBJERG

YDELSE: Bygherrerådgivning, disponering, byggeprogram, udbud, lokalplan, skitseforslag, projektering, tidsstyringsplan

AREAL: 3.300 kvm

 

fire Esbjerg Kollektivhus fire