Finderuphøj skole

Finderuphøj skole

Skolen i Viborg har fået udvidet indskoling og mellemtrinnet, og det er SKALA, der har været totalrådgiver på projektet under overskriften "Understøttende læringsmiljø".

Vi har indrettet de nye rammer, så nye læringsmetoder underbygges, så der skabes rum til såvel faglig som social udvikling - så rammerne understøtter de faglige og sociale målsætninger for Finderuphøj Skole. 

Begge nye afsnit indeholder centrale fællesrum, og de rummene er fleksible, så de kan inddrages i undervisningen. For eksempel kan de både anvendes til mindre grupper og til fælles samlinger. Også SFO-funktionen er tænkt ind i indskolingens fællesrum.

Der skal være plads til at arbejde koncentreret med en opgave og/eller socialiserer med de andre elever. Rummene er derfor ikke organiseret efter specifikke faglige indhold, men i stedet efter forskellige sociale strukturer, der understøtter forskellige læringsstile.

Der er skabt en naturlig sammenhæng mellem nybyggeriet og de to eksisterende klasseklynger. Nye legepladser er placeret ved begge ender at nybyggeriet. Derudover er der disponeret plads til senere anlæg af "gocart-bane" i tilknytning til mellemtrinnet.

Projektet er opført som et klimavenligt byggeri med lavt energiforbrug og et gennemtænkt indeklima, hvorfor vi har indtænkt miljøvenlige materialer. Der er ligeledes anvendt den nyeste viden om lys, akustik og farvernes indvirkning på det pædagogiske miljø.

ADRESSE: Spættevej 2, Viborg

YDELSE: Totalrådgivning

AREAL: 1.100 m2 nybygning, 400 m2 ombygning

 

tre Finderuphøj skole fire tre