FUNDER-KRAGELUND SKOLE

FUNDER-KRAGELUND SKOLE

FUNDER-KRAGELUND SKOLE, AFDELING FUNDER

Visionen er at skabe en sammenhængende skole, der med afsæt i de eksisterende bygningers potentiale og to nye tilbygninger, skal danne rammen om et fleksibelt og motiverende læringslandskab. Et samlende skole- og fagtorv vil skabe et naturligt flow mellem de nye og eksisterende bygninger og fungere som samlingspunkt for alle skolens årgange. Dette fælles hjerterum er placeret i forlængelse af nye fagtonede udeområder, der skaber en flydende forbindelse mellem inde og ude - hvilket opfordrer til læring gennem bevægelse og nysgerrighed.

ÈN SAMLET SKOLE
Funder-Kragelund Skole, afdeling Funder var tidligere en usammenhængende og fragmenteret bygningsmasse. Skolen befinder sig i et område i rivende udvikling og står derfor overfor en kapacitetsudfordring. Dette gav mulighed for at skabe en ny sammenhængende skole med moderne og multifunktionelle læringsmiljøer, der skal sikre et sundt børne-, skole- og fritidsliv.

For at opnå dette skal den eksisterende bygningsmasse moderniseres samt udvides i form af to nye tilbygninger. Nye udendørs fællesområder danner rammen om gruppearbejde og skal styrke det sociale samvær og leg – det skal være sjovt at gå i skole.

Skolen skal tænkes i kontekst til sit nærmiljø og orienteres derfor mod lokalsamfundet.
Faciliteter og lokaler vil i samarbejde med lokalsamfundet kunne rumme mangeartede arrangementer, og derved vil skolen kunne fungere som et socialt samlingssted, der aktivt inddrager og forholder sig til sine omgivelser og styrker det nære fællesskab. 


ARKITEKTONISK UDTRYK

Funder-Kragelund Skole, afdeling Funder skal fremstå som én samlet enhed, hvilket opnås med gennemgående materialevalg, der understreger det arkitektoniske formsprog. Der vil i de nye tilbygninger trækkes tydelige referencer til de eksisterende, så hele skolen får et afbalanceret og enkelt udtryk.
Den skiftende bearbejdning af facaden, hvor den steder åbner sig op i store glaspartier og andre steder lukker sig om funktionen lader byggemassen står levende og nutidigt i landskabet.

Ude som inde er materialevalget funderet i gennemtestede og traditionelle løsninger. Der er fokus på en holistisk anskuelse af materialerne ud fra en vurdering af ikke kun æstetik og udtryk, men også særligt levetid, indeklima og vedligehold – bæredygtige materialer til et socialt bæredygtigt byggeri.

FUNDER-KRAGELUND SKOLE FUNDER-KRAGELUND SKOLE FUNDER-KRAGELUND SKOLE FUNDER-KRAGELUND SKOLE FUNDER-KRAGELUND SKOLE