Guldberghus

Guldberghus

Horsens Kommune præmierede Guldberghus, da det stod klar på Grønlandsvej i Horsens, og bygningens markante udtryk giver da også byrummet spænding og kvalitet. SKALA Arkitekter har stået for arkitektrådgivning på projektet. Med en central placering og smuk udsigt til havnemiljøet danner Guldberghus rammerne om både erhverv og kontor midt i byen.

Projektet omfattede både nybygning af kontor og erhvervsejendom og tilhørende p-kælder. Guldberghus rummer i dag bank, dagligvarebutik og Horsens Vandforsyning, og byggeriet er derfor tilpasset et behov for et moderne kontorlandskab.

Med udgangspunkt i de aktuelle erhverv og øje på fremtidige muligheder har vi arbejdet indgående med en klar indretning af hele huset i forhold til effektivitet, dagligt flow i huset, funktioner og snitflader. Vi har arbejdet med space management, hvor vi har identificeret de bedst tænkelige forhold for pladsudnyttelse i huset. Herunder ankomst, fordeling til kontorer, placering af funktioner og tekniske faciliteter.

Vi har skabt plads til et større areal med fælles reception og hall, hvor der er plads til at sidde og vente, til uformelle møder og til de receptioner, der er ønske om at afholde. Således er hallen tænkt som et fællesområde for de virksomhederne i huset.


ADRESSE: Grønlandsvej 5, Horsens

YDELSE: Arkitektrådgivning, totalrådgivning 

AREAL: 7.000 m2

fire