Guldborgsund

Guldborgsund

I Guldborgsund Kommune har SKALA Arkitekter ydet arkitektrådgivning og været med til at skabe en ny skole, Sundskolen. Det er sket ved en sammenlægning af to eksisterende skoler. Den nye skole er disponeret med fokus på sundhed, rummelighed og kreativitet.

Skolen er aldersopdelt under indskoling, mellemtrin og udskoling. Der er desuden specialafsnit med otte klasser, hvortil der er indrettet motorik- og grupperum med særlig vægt på elever med autisme. Med nyt perspektiv har vi skabt grundlaget til en skole, der har bevægelse, leg, læring og aktivitet i højsædet. Med vores ekspertise har vi sørget for, at både brugere og interessenter har fået en afgørende rolle at spille i den endelige disponering.

Vi har sammen med bygherre skabt en skole, hvor folkeskole fungerer i samspil med specialskolen, som også udvikles på nye måder.

Projektet er udviklet som et klimavenligt byggeri med lavt energiforbrug og et gennemtænkt indeklima, hvor der anvendes miljøvenlige materialer. Vi har også bidraget med den nyeste viden om lys, akustik og farvernes indvirkning på det pædagogiske miljø. Til skolen bygges også multihal og idrætsfaciliteter.

YDELSE: Arkitektrådgivning

ADRESSE: Linde Allé, Nykøbing F