Hertughaven - botilbud i Augustenborg

Hertughaven - botilbud i Augustenborg

Hertughaven er en sammenkobling af botilbud og centerdel under det tidligere Caroline Amalie Gården i Augustenborg. Hertughaven omfatter forskellige former for botilbud i tilknytning til plejecenteret. 

Beboersammensætningen i Hertughaven består af en meget blandet gruppe borgere, og der er derfor taget højde for de varierende ønsker til boformer, grad af behov i det daglige samt behov for støtte. I projektet har det været vigtigt at skabe gode udeophold for beboerne og gode boliger med forskellige fællesarealer, der indeholder servicecenter med personalefaciliteter, café og produktionskøkken.

Trygge rammer med ro til rehabilitering og støtte under et forebyggende og fremmende fokus er nogle af hovedpunkterne for indretningen af stedet. Hertughaven har et fælles afskærmet gårdrum, der giver tryghed for den enkelte beboer, samtidig med at en oplevelsesrigdom indgår i beplantning og indretning.

Udearealerne skaber mulighed for ophold i trygge og velkendte rammer, og vil dermed give overskud til ro og fordybelse til glæde for beboerne og øvrige borgere tilknyttet Hertughaven.

ADRESSE: Svanehaven 2, Augustenborg

YDELSE: Helhedsplan, programmering, brugerinddragelse, projektering, byggeledelse, aflevering og fagtilsyn

AREAL: 6.500 m2