Indendørs Cykelby på Hovedbanegården

Indendørs Cykelby på Hovedbanegården

Optimering af pendlerhastighed og ’den gode’ pendleroplevelse kan opnås ved at skabe mere effektive skift mellem cykler og togtrafik.

Ved at indføre et ekstra niveau i Københavns Hovedbanegård og dermed skabe en indendørs cykelby i 1. sals højde oven på shoppingcentrets uudnyttede tage - kan cyklister parkere deres cykler i tørvejr ind i selve adgangshallerne med direkte adgang til perronerne. 

Derved skabes nye muligheder for at udvide forretninger, oplevelse og services for de rejsende, med en fordobling af shoppingcentrets arealer og 2.000 cykelparkeringspladser.

Et fremtidigt fokus på at forbedre knudepunkter for omstigninger vil gøre der mere attraktivt at lade bilen stå.

YDELSE: Arkitekt, projektansvarlig og co-kurator sammen med Dansk Arkitektur Center

BYGHERRE: Realdania, Københavns Kommune, Dansk Arkitektur Center DAC

PROGRAM: Transformation af Hovedbanegården i København til cykelcenter, inkl. 3.500m2 cirkulation, 4.000 parkeringspladser, 3.250m2 retail- og servicefunktioner, udviklingsprojekt 

 

fire tre tre