K-PLANEN

K-PLANEN

K-planen er en helhedsplan for omdannelsen af det tidligere kødindustriområde Kødbyen til en levende bydel.

K’ets tre arme definerer tre tematiserede indsatsområder udviklet i tæt samarbejde med repræsentanter for KBHs Kommune, lokalt erhverv, herunder slagtere, kreative virksomheder, og naboer.

Vores udviklingsstrategi skaber balance mellem eksisterende og nye udlejere samt brancherne imellem, lat sammen støttet op af strategier for omlægning af trafik, dobbeltudnyttelse af arealerne, ombygning, finansiering og udlejning.

BYGHERRE: KBHs Ejendomme

STATUS: Vedtaget 2008, 1 etape afsluttet, 2 etape igangværende

YDELSE: Masterplan for omdannelse af industriområde til offentlig bydel

 

fire tre fire K-PLANEN