Kongeskrænten

Kongeskrænten

Kongeskrænten er en grøn og bæredygtig bydel opført i kvalitetsmaterialer. SKALA Arkitekter har stået for landskabsarkitekt- og arkitektrådgivning på helhedsplanen for det 23.000 kvadratmeter store boligområde. 

Boligerne består af gavlhuse til 3-4 familier, og boligerne er placeret forskudt i det bugtede landskab. Det har vi gjort for at skabe tværkig og for at give beboerne mulighed for at bo tæt på naturen.

Alle boliger har solceller integreret i tagfladen, og al regnvand afledes til naturlig nedsivning og skaber derved nogle smukke naturbårede landskabsrum. En del af regnvandet genbruges også til toiletskyl.

Bydelen er en grøn model for, hvordan tætte, sociale og grønne bymiljøer kan udvikles til en overkommelig pris, og det udgør grundstenen til en langsigtet plan, der understøtter fællesskaber og naboskaber.

BYGHERRE: Ejendomsgruppen Danmark, KONstruct

YDELSE: Arkitekt- og landskabsarkitekt-rådgivning 

tre fire tre fire Kongeskrænten