Kunstens Hus, Kildegården

Kunstens Hus, Kildegården

Kunstens Hus i Roskilde bliver en ’kreativ bikube’ som nyfortolker Kildegårdens kulturhistorie ved at kombinere anlæggets aksialitet med parkrummets rekreative kvaliteter i en bygning som inviterer til kreativ udfoldelse og uformelt samvær både inde- og ude.

Bygningens tag forbinder områdets kultur- og idrætsakser med en ny plads, hvis topografi skaber et tilgængeligt landmærke.

BYGHERRE: Roskilde Kommune
STATUS: Konkurrence
YDELSE: Totalrådgivning, arkitekt og landskabsarkitekt

fire tre fire