Lindbjergskolen

Lindbjergskolen

På Lindbjergskolen havde man brug for at få skabt rammer, der kan rumme forandringer. Derfor har SKALA Arkitekter skabt en skole, der kan rumme fremtidens udfordringer, og der sikrer, at undervisningen kan udvikle og forny sig.

Det har vi blandt andet gjort ved at skabe intime rum og nicher, der kan værne om og beskytte det enkelte barn. Vi har skabt rum, der er store nok til at samle alle skolens elever på ét sted - og rum der giver muligheder, der rækker langt ud i lokalsamfundet. Rum til læring, rum til leg, rum til sanserne, rum til fordybelse, rum til fællesskab og rum til det uforudsigelige.

Skolen har en logisk og enkel disponering, som tydeligt lader sig aflæse i arkitekturen. Den nye hovedbygning -"Hjertet" - sammenbinder de eksisterende Hammerum Haller og de nye sportshaller med tre skolefløje i to etager til hvert sit aldersafsnit.

Hovedbygningens udstrækning fortsættes i en udendørs plads, der strækker sig ud i landskabet. Dermed sammenbindes det urbane ved hovedindgangen til naturen i den anden ende. Mellem fløjene opstår intime udendørs undervisningsrum og legepladser, der leder ud i cirklens lidt større landskabsrum og videre ud i verden.

Skolen er desuden meget robust, både i sit materialevalg og i sit funktionelle layout.

fire fire tre